Duo Aries

Květina Krčmářová - zpěv, brushes

Pavel Šimberský - klavír, klávesy

...a hosté

Pavel Šimberský a Květina Krčmářová - Duo Aries Duo Aries jsme založili na jaře 2011 v Litoměřicích.

Na našich koncertech se zaměřujeme na:

  • klasický repertoár
    • operní árie
    • duchovní hudba
    • písňová tvorba
  • jazz (pásmo z díla George Gershwina)